تبلیغات
everything for you - مطالب علوم دوم راهنمایی
everything for you
E4Y
  صفحه نخست       |       تماس با مدیر       |       پست الکترونیک       |       RSS       |       ATOM
 
برای دانلود بر روی دانلود کلیک کنید
دانلود درس9            دانلود درس10           دانلود درس11      
دانلود درس12          دانلود درس13           دانلود درس14

نوع مطلب : علوم دوم راهنمایی، 
برچسب ها :
ارسال شده در: دوشنبه 22 اسفند 1390 :: توسط : وحید جاویدزاده
برای دانلود بر روی دانلود کلیک کنید
دانلود درس5             دانلود درس6               دانلود درس7                دانلود درس8

نوع مطلب : علوم دوم راهنمایی، 
برچسب ها :
ارسال شده در: دوشنبه 22 اسفند 1390 :: توسط : وحید جاویدزاده
برای دانلود هر درس بر روی دانلود کلیک کنید
دانلود درس2            دانلود درس3              دانلود درس4

نوع مطلب : علوم دوم راهنمایی، 
برچسب ها :
ارسال شده در: دوشنبه 22 اسفند 1390 :: توسط : وحید جاویدزاده
برای دانلود بر روی دانلود کلیک کنید
دانلود درس1

نوع مطلب : علوم دوم راهنمایی، 
برچسب ها :
ارسال شده در: دوشنبه 22 اسفند 1390 :: توسط : وحید جاویدزاده
1-      جاهای خالی را پر کنید ( 75/1 نمره )

  الف انفجار مواد منفجره یک نوع اکسایش      .....................     است .

ب- بلورهای ......................    با داشتن ناخالصی های گوناگون به رنگ های گوناگون دیده می شوند .

پ به سنگی که نفت در آن پدید می آید ......................     می گویند .

ت- بخش سنگی گوشته به همراه پوسته زمین ..........................    نامیده می شود .

ث- آهن ونیکل دو عنصر اصلی سازنده ...........................    زمین هستند .

ج- به فاصله دو قله موج پی در پی .........................   گفته می شود .

چ- زمان لازم برای انجام یک نوسان کامل .......................   نام دارد .

 

2-      گزینه درست کدام است ؟ ( 75/ نمره )

-         کدام ماده رسانای خوبی برای گرما می باشد .

الف شیشه                       ب- چوب                           ج- مس                       د- هوا

-         نفت خام بیشتر از چه عناصری ساخته شده است ؟

الف هیدروژن اکسیژن                ب- نیتروژن اکسیژن                ج- نیتروژن کربن               د- هیدروژن کربن

-         کدام گروه خونی می تواند از همه گروه ها خون دریافت کند ؟

الف A                           ب- AB                             ج- O                             د- B  

3-      مسیر گردش بزرگ خون از کجا تا کجاست و کار این گردش در بدن چیست ؟  (1 نمره )

 

4-      چها ر مورد از عوامل موثر بر حاصلخیزی خاک را نام ببرید ( 1 نمره )

 

5-      هر کدام از سنگ های زیر مربوط به کدام گروه است ؟ ( 1 نمره )

    کوارتزیت (                    )           سنگ گچ (                )           سنگ خارا (                  )            سنگ مرمر (                     )

 

6-      نقش هر کدام از مواد زیر در بدن چیست ؟ ( 1نمره )

 

 الف - ویتامین A  :                                                                         ب- ویتامین D  :

 ج- کلسیم :                                                                                     د- آهن :

 

7-چرا به  جگرسیاه  ( کبد ) برخلاف اندام های دیگر دو رگ وارد می شود ؟ ( 5/ نمره )

 

 

8-گلبول های سفید سربازان بدن هستند بنویسید چگونه با میکروب های بیماری زا می جنگند ؟ (3 روش ) ( 75/ نمره )

 

 

9- سه مورداز کارهای زبان را بنویسید ؟ ( 75/ نمره )

 

 

10- هنگامی که زخمی در بدن ایجاد می شود پس از اندکی خونریزی روی زخم لخته هایی پدید می آید سه عامل موثر در این مورد را نام ببرید ؟ ( 75/ نمره )

 

11- چرا گفته می شود تنفس از راه بینی بهتر است ؟ ( 75/ نمره )

 

 

12- به شکل زیر نگاه کنید نام این دستگاه چیست ؟ بخش های مشخص شده روی آن را نامگذاری کنید ( 1 نمره

 

 

 

13- هر واژه را درجای خود قرار دهید ( 5/1 نمره )

      ( پانکراس آنزیم کلیه روده باریک صفرا یاقوت پلاسما آب میان بافتی روده فراخ )

الف- بخش مایع خون است ( ......................  )

ب- در هر بافت سلولها به وسیله آن کنار هم قرار می گیرند . ( ........................ )

پ سرعت واکنش های درون بدن را بالا می برد ودر پایان دست نخورده باقی می ماند . ( .....................   )

ت- اوره را از خون گرفته و دفع می کند  . ( ............................... )

ث- جایگاه جذب آب و نگهداری با کتری های مفید وویتامین ساز است . ( ........................ )

ج- از این کانی در تولید پرتو های لیزر استفاده می شود . ( .............................. )

 

14- دستگاه لنف در بدن چه کار هایی انجام می دهد ؟ ( 5/1 نمره )

 

15- این واژه ها را تعریف کنید ( 1 نمره )

الف هوازدگی :

ب- رژیم غذایی :


نوع مطلب : علوم دوم راهنمایی، 
برچسب ها :
ارسال شده در: یکشنبه 21 اسفند 1390 :: توسط : وحید جاویدزاده
.گرما ده یا گرماگیر بودن هر یك از تغییر های فیزیكی و شیمیایی زیر را مشخص كنید.

الف.تبخیر الكل(.............)                   ب.پختن شیرینی(..............)            ج.انجماد یخ(.............)                       د.سوختن چوب(............)

2.پاسخ صحیح را انتخاب كنید.

الف. این آینه تصویری حقیقی و وارونه روی پرده می تواند ایجاد نماید .

(كاو-تخت –محدب)

ب.این آینه تصویری مجازی ،مستقیم،كوچكتر از جسم تشكیل میدهد.(تخت-محدب-مقعر)

 

3.اگر یك ذره بین در اختیر داشته باشید به چه روشی كانون عدسی(ذره بین)را مشخص می كنید؟

4.معادله شیمیایی آب به صورت زیر است.   

    انرژی+2مولكول آب             اكسیژن+2ئیدروژن

الف.این واكنش گرما گیر است یا گرما ده؟باذكردلیل.

ب.در این واكنش فراورده و واكنش دهنده را مشخص كنید.

5.عوامل موثر بر سرعت واكنش را فقط نام ببرید.

6.به آینه تختی پرتو تابشی را با زاویه 60درجه می تابانیم با چه زاویه ای بازتاب میشود؟چرا؟

 

7.عدسی محدب را همگرا نیز می گویند . علت این نام گذاری چیست؟

8.در دو بطری هم شكل مقداری آبدر یكی ودر دیگری مقداری الكل ریخته ایم چگونه آن ها را از هم تشخیص می دهیم ؟(حداقل دو راه)

 

9.آینه تختی در نقطه  M  قرار گرفته است و جسم    AB    در فاصله 40سانتی متری آن قرار دارد.

الف.فاصله جسم تا تصویر چند است؟

ب. اگر آینه به نقطه  N   منتقل شود

فاصله تصویر تا آینه چقدر می شود؟

ج.آینه به نقطه    p  و جسم به نقطه   N   میشود حال فاصله جسم تا تصویر چقدر می شود؟

10.شكست نور را تعریف كنید.

11.چه موقع یك جسم را می بینیم؟كمی توضیح دهید.

 

12.برای تشخیص نشاسته موجود در یك ماده از چه راهی می توان استفاده كرد؟

 

13.در واكنش روبرو جرم موادحاصل  را چگونه می توان تعیین كرد؟(با كمی توضیح)

 

    14گرم آهن+8گرم گوگرد  میدهد(               )آهن سولفید


نوع مطلب : علوم دوم راهنمایی، 
برچسب ها :
ارسال شده در: یکشنبه 21 اسفند 1390 :: توسط : وحید جاویدزاده

پاسخ صحیح را با علامت  مشخص کنید.

الف ) وقتی در مقابل نور خورشید می ایستیم کدام یک از امواج الکترو مغناطیسی موجب گرم شدن بدن ما می شود ؟

      1- اشعه گاما             2- اشعه فرو سرخ             3- اشعه ایکس         4- اشعه فرا بنفش

ب) در کدام وسیله نوری زیر تصویر همیشه کوچکتر از جسم و مجازی است ؟

    1- آینه کوژ               2- آینه کاو            3- آینه تخت                4- عدسی همگرا

ج) انتقال به طریقه ی همرفت در کدام یک از مواد زیر سریع تر صورت می گیرد ؟

     1- آب                      2- مس                    3- هوا                  4- نقره   

د) کدام یک از اجسام زیر کدر می باشد ؟

    1- مقوای سفید             2- تنگ پر از آب           3- کاغذ روغنی بی رنگ                4- هوا

 

عبارت های زیر را با کلمات مناسب کامل کنید .

الف) به واکنش یک ماده با اکسیژن ...................... می گویند .

ب) هنگام عبور نور از منشور میزان شکست نور بنفش ....................... از همه ی رنگ های نور است.

ج) .................... انرژی منتقل شده از جسم گرم به جسم سرد است .

 د) ااز امواج ................ .. برای بررسی جنین و اندام های داخلی بدن استفاده می شود .

 

جمله های صحیح و غلط را مشخص کنید .

الف) اشتعال پذیری و رسانایی الکتریکی از خواص فیزیکی ماده است.    ص        غ 

ب) در طیف موج های الکترومغناطیسی پرتو های گاما بلند ترین طول موج را دارند.   ص        غ 

ج) کربن دی اکسید رنگ آب آهک را کدر می کند     ص      غ  

د) هنگام ماه گرفتگی سایه زمین روی ماه می افتد. ص      غ  

 

با توجه به تعریف بسامد : اگر نوسان گری در مدت 100 ثانیه  50 نوسان انجام دهد ، دوره وبسامد نوسان ها را حساب کنید .

 

 

 

 

دو تفاوت امواج صوتی و امواج الکترومغناطیسی را بنویسید .

 

 

 

 

علت پاشیده شدن نور سفید را به وسیله ی منشور  بیان کنید .

 

 

 

علی از پدرش پرسید : یخچال که یک وسیله سرد کننده است پس چرا لوله های سیاه پشت یخچال گرم است ؟ به نظر شما پدر چه جواب صحیح و علمی باید به او بدهد ؟

 

 

 

برای ایجاد جریان همرفتی سه شرط لازم است آن سه شرط کدامکند ؟

 

 

 

 

 

کدام تغییر فیزیکی و کدام یک شیمیایی است ؟

الف) اضافه کردن سرکه به شیر (................... )               ب) ذوب شدن کره بر اثر گرما (.................... )

ج) آزاد شدن گاز نوشابه ( .................. )                          د) سوختن گاز شهری (................    )

 

واژه های علمی زیر را تعریف کنید :

الف) کاتالیز گر :....................................................................................................................................

 

ب) فرو صوت :.........................................................................................................................

 

 

تفاوت انتقال گرما به روش رسانایی و همرفت با تابش چیست؟

 

 

 

از واژه های داخل پرانتز استفاده کنید و عبارت را به یک عبارت صحیح علمی تبدیل کنید .

الف ) در بین مواد جامد رسانایی گرمایی ( فلزات / غیر فلزات ) از همه بیشتر است .

 

ب) انتقال گرما از طریق همرفتی در مواد ( جامد / مایع / گاز ) اتفاق می افتد .

 

اگر به داخل استخری که آب زلالی دارد  نگاه کنیم ، عمق آن را کمتر حس می کنیم یا بیشتر ؟ چرا؟

 

 

 

7 گرم آهن و 4 گرم گوگرد با یکدیگر واکنش می دهند ، مقدار 11 گرم آهن سولفید بدست می آید :

الف ) معادله ی نوشتاری این واکنش را بنویسید .

 

ب) واکنش دهنده ها و فراورده ها را روی معادله نشان دهید .

ج) چگونه از این آزمایش به قانون پایستگی جرم پی می برید ؟

 

منظور از گرمای نهان ذوب چیست ؟

 

 

 

چرا در قدیم آب را برای خنک شدن در کوزه نگه می داشتند ؟

 

 

 

 

منظور از انرژی درونی یک جسم چیست ؟

 

 

 

منظور از قانون بازتاب نور چیست ؟


نوع مطلب : علوم دوم راهنمایی، 
برچسب ها :
ارسال شده در: یکشنبه 21 اسفند 1390 :: توسط : وحید جاویدزاده


 
درباره وبلاگ
ســــــــــــــــــــــــلام!
این وبلاگ برای شماست که انتظار همی چی داری! میتونی تو موضوعات چیزی رو که می خوای پیدا کنی.برای عضو شدن هم پیام بذار که بهت بگم چی به چیه!
توی نظر سنجی هم شرکت کن مرسی!
مدیر وبلاگ : وحید جاویدزاده
نویسندگان
نظرسنجی
از چه طریقی وارد وب ما شدید


آمار وبلاگ
کل بازدید :
بازدید امروز :
بازدید دیروز :
بازدید این ماه :
بازدید ماه قبل :
تعداد نویسندگان :
تعداد کل پست ها :
آخرین بازدید :
آخرین بروز رسانی :